Historia

Suomen korroosionestotekniikan isänä voidaan pitää metallurgian prof. Matti H. Tikkasta, joka otti korroosioneston TKK:n opetukseen jo 1950-luvulla. Kemian keskusliiton yhteyteen perustettiin 1950-luvulla korroosiojaosto, jonka puitteissa aloitettiin alan täydennyskoulutus. Ensimmäinen laaja julkaisu Suomessa korroosioneston alalla oli “Korroosio ja sen estäminen”, joka ilmestyi 1960 Matti H. Tikkasen toimiessa päätoimittajana. Vuonna 1971 perustettiin VTT:n metallurgian laboratoriossa korroosiotoimikunta miettimään alan jatkoa kemian keskusliiton korroosiojaoston toiminnan loputtua vuonna 1970. Toimikunta teki ehdotuksen: “korroosionestotoiminnan koordinointi ja organisointi Suomessa”. Ehdotuksessa esitettiin Korroosionestoinformaatiokeskuksen perustamista. Keskusta ei kuitenkaan voitu rahoituksen puuttuessa käynnistää. Näin päätettiin v. 1978 perustaa Suomen korroosioyhdistys SKY – Finlands Korrosionsföreningen. Perustava kokous pidettiin 5.5.1978 ja kokouksessa olivat läsnä: Sakari Hyyryläinen, Paavo Kuusela, Auvo Nikula, P.J. Tunturi, Eino Uusitalo ja Seppo Yläsaari. Asian eteenpäin viemiseksi kutsuttiin koolle Korroosiopäivät 20.6.1978. Yhdistyksen ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 28.8.1978 kongressin Nordisk Korrosionsmötet yhteydessä. Ensimmäiseksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eino Uusitalo.

Korroosiokoetelineet Isosaaren korroosiotestiasemalla.

Päivitetty: 30.1.2020