SKY:n koulutustilaisuus 2017

Korroosio kuriin – Rust never sleeps

Suomen korroosioyhdistys ry (SKY) järjesti 23.5.2017 koulutustilaisuuden: Korroosio kuriin – Rust never sleeps. Paikkana oli Gasum Oy Otaniemessä. Tilaisuudessa oli 38 osallistujaa. Koulutustilaisuuden aiheina olivat:

  • korroosion perusteet ja korroosiomuodot
  • materiaalinvalinta korroosion kannalta
  • lujien terästen kastosinkitys
  • uudet korroosiostandardit ja suojamaalaus off-shore olosuhteisiin
  • käyttövesijärjestelmien turvallisuus ja kestävyys
  • kiihdytetyt korroosiotestit
  • korroosiomonitorointi
  • maakaasuputkiston korroosionhallinta
  • selluloosapohjaiset pinnoitteet.


Jari Aromaa Aalto-yliopistosta luennoimassa korroosion perusteista


Kiinnostunutta kuulijakuntaa.


Professori Olof Forsén luennoimassa materiaalinvalinnasta korroosion kannalta.


Janne Lumme ja maakaasuputkiston korroosion hallinta.

Kuulijakuntaa


Can Wood Stop Rust? Ben Wilson, Aalto-yliopisto.