Suomen Korroosioydistys (SKY)

Suomen korroosioyhdistys  SKY – Finlands korrosions förening ry on korroosionestoon erikoistunut henkilöyhdistys, joka on perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia korroosiosta ja sen estoon liittyvistä asioista kiinnostuneiden yhteenliittymänä. Jäseniä yhdistyksessä on noin 140. Yhdistyksen tavoitteena on  korroosioneston tiedon edistäminen  palvella yhdistyksen jäseniä ammatillisesti  järjestää koulutustilaisuuksia ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista  olla mukana alan julkaisutoiminnassa  antaa tarvittaessa korroosioasioihin liittyviä lausuntoja  ylläpitää suhteita alan kotimaisiin ja ulkomaisiin organisaatioihin ja intressipiireihin.


Suomen korroosioyhdistyksen hallitus kokoontuu tammikuussa 2017.

Toiminta 

Korroosioilmiöiden tutkimus ja niiden estäminen seuraavilla alueilla:

  • Energiantuotanto
  • Kemian- ja prosessiteollisuus
  • Puunjalostus
  • Laivanrakennusteollisuus
  • Rakennusteollisuus

Erityiset painopistealueet yhdistyksen toiminnassa ovat korroosioneston tutkimuksen ja kehityksen edistäminen. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperistä ja päämääristä kiinnostunut henkilö. Päätoimisia opiskelijoita voidaan hyväksyä opiskelijajäseniksi.  Yhdistyksen jäsenet koostuvat alan teollisuudesta, laitetoimittajista, oppi- ja tutkimuslaitosten henkilöistä.

Eroosiokorroosio    Kuva eroosiokorroosiosta

 Päivitetty: 4.5.2020